Stuur op energie!

Referentie: Workflow ECO&P

EC O&P levert de tweedelijns expertise die nodig is om een slagvaardig, toekomstbestendig en evenwichtig personeelsbeleid van het Rijk te realiseren.  UBR|EC O&P draagt daarmee bij aan goed en aantrekkelijk werkgeverschap van de rijksoverheid, het juiste personeel op de juiste plaats, een gezonde fysieke en psychosociale werkomgeving, een goede organisatie-inrichting en -structuur en gedegen arbeidsjuridisch advies.

Vanuit De EnergieFactor zijn wij als trajectbegeleiders verbonden aan Workflow ECO&P waarbij wij uiteenlopende trajecten begeleiden, waaronder van-werk-naar- werk- trajecten bij diverse rijksonderdelen.

Onze partner