Stuur op energie!
Workshops/trainingen / De Energiefactor is vaste teamcoach voor zelfsturende teams binnen de zorg

De Energiefactor is vaste teamcoach voor zelfsturende teams binnen de zorg

9 april 2020

Als vaste teamcoach begeleiden wij ontwikkelingstrajecten van teams om vanuit inzicht te komen tot zelfregie en –sturing binnen de context waarin je werkt (samensturing).

Energie krijg je als je je verbonden voelt met de doelstellingen van de organisatie en met je collega’s, duidelijk voor ogen hebt waar je (binnen de organisatiedoelen) heen wilt, ruimte en mogelijkheden hebt om op een eigen professionele wijze je functie kunt vervullen, en je kunt vinden in de ambitie en visie van de organisatie.

Kwaliteit van zorg leveren door samenwerking, werkend leren en samen regie nemen is uitgangspunt in de zorg.  Mensgericht (cliënt georiënteerd) werken en samen-redzaamheid en –verantwoordelijkheid is leidend. De onderliggende ontwikkelingsthema’s als persoonlijk kracht en leiderschap, (zelf)vertrouwen, conflicthantering, intervisie en communicatie (dialoog), hebben wij bij diverse (zorg)organisaties mogen begeleiden.

Onze aanpak is laagdrempelig en doelgerichte: onze ervaring is dat mensen het meeste leren van actuele en urgente situaties (kleine tot grote voorvallen uit de dagelijkse praktijk). Deze vormen het vertrekpunt tot reflectie en gedragsverandering om zo te komen tot het verstevigen van het zelforganiserend vermogen van  teams.

 


 

 

 

  • Nieuws
  • Agenda

14 SEP Mindfulness trainingen 2020 Mindfulness Based Stress Reduction Training Stap voor stap naar minder stress en meer ene... Lees meer

14 SEP Wat is nou eigenlijk een mindfulnesstraining? Kijk documentaire: ‘Echte mannen huilen niet’ van IBOS waarbij 3 mannen worden... Lees meer

30 OKT Stiltedagen mindfulness 2020 Wil je deelnemen aan een stiltedag? Dat kan op vrijdag 30 oktober. Ex-deelnemers van eerd... Lees meer