Stuur op energie!
Workshops/trainingen / De Energiefactor is vaste teamcoach voor zelfsturende teams binnen de zorg

De Energiefactor is vaste teamcoach voor zelfsturende teams binnen de zorg

12 februari 2019

Als vaste teamcoach begeleiden wij ontwikkelingstrajecten van teams om vanuit inzicht te komen tot zelfregie en –sturing binnen de context waarin je werkt (samensturing).

Energie krijg je als je je verbonden voelt met de doelstellingen van de organisatie en met je collega’s, duidelijk voor ogen hebt waar je (binnen de organisatiedoelen) heen wilt, ruimte en mogelijkheden hebt om op een eigen professionele wijze je functie kunt vervullen, en je kunt vinden in de ambitie en visie van de organisatie.

Kwaliteit van zorg leveren door samenwerking, werkend leren en samen regie nemen is uitgangspunt in de zorg.  Mensgericht (cliënt georiënteerd) werken en samen-redzaamheid en –verantwoordelijkheid is leidend. De onderliggende ontwikkelingsthema’s als persoonlijk kracht en leiderschap, (zelf)vertrouwen, conflicthantering, intervisie en communicatie (dialoog), hebben wij bij diverse (zorg)organisaties mogen begeleiden.

Onze aanpak is laagdrempelig en doelgerichte: onze ervaring is dat mensen het meeste leren van actuele en urgente situaties (kleine tot grote voorvallen uit de dagelijkse praktijk). Deze vormen het vertrekpunt tot reflectie en gedragsverandering om zo te komen tot het verstevigen van het zelforganiserend vermogen van  teams.

 


 

 

 

  • Nieuws
  • Agenda

11 FEB Mindfulness trainingen 2019 Mindfulness Based Stress Reduction Training Stap voor stap naar minder stress en meer ene... Lees meer

26 DEC Wat is nou eigenlijk een mindfulnesstraining? Kijk documentaire: ‘Echte mannen huilen niet’ van IBOS waarbij 3 mannen worden... Lees meer

29 MRT Stiltedagen mindfulness 2019 Wil je deelnemen aan een stiltedag? Dat kan op vrijdag 29 maart en op woensdag 12 juni 201... Lees meer

11 FEB Mindfulness voor preventiegroepen van Het Huisartsenteam Het samenwerkingsverband van 41 zelfstandig werkende huisartsen in West-Brabant (Het Huisa... Lees meer

  • Activiteiten
  • Blog

12 FEB De Energiefactor is vaste teamcoach voor zelfsturende teams binnen de zorg Als vaste teamcoach begeleiden wij ontwikkelingstrajecten van teams om vanuit inzicht te k... Lees meer

11 FEB Mindfulness voor preventiegroepen Het Huisartsenteam 2019 Het samenwerkingsverband van 41 zelfstandig werkende huisartsen in West-Brabant (Het Huisa... Lees meer

1 FEB Mindfulness op het werk goed voor de productiviteit? In het onderwijs zijn ze ermee bezig, psychiatrische patiënten zouden er baat bij heb... Lees meer

6 NOV Sofie Hilbrand uit de kreukels met mindfulness? Sofie Hilbrand maakt zich zorgen omdat haar burn out klachten van een paar jaar terug nog ... Lees meer