Stuur op energie!

Referentie: Vitalis Woonzorg Groep

Outplacementtraject van manager

`In de acht overlegsituaties heb ik mw. Nine Logt ervaren als een sparring-partner, die mij verschillende instrumenten heeft aangedragen in voorbereiding op de verschillende sollicitaties die ik heb gehad. Daarnaast was ze iemand die me na leet denken over mezelf, over mijn competenties en over richtingen die ik ging. Dit alles op een plezierige wijze, waarbij de manier van gespreksvoering bijdroeg aan bewustwording van zaken. Enerzijds waren er zeer praktische ondersteuningsmomenten, anderzijds was vooral de mentale ondersteuning en het meedenken en richtinggeven voor mij zeer van belang, ik heb dit als een grote meerwaarde ervaren en het heeft me geholpen bij de verwerking van een aantal zaken rondom het outplacementtraject. Maar vooral wil ik benoemen de persoonlijke en empatische begeleiding van Nine, die mij geweldig geholpen heeft tijdens het gehele proces (wijze van communiceren, mij na laten denken en soms adviseren en richting geven).


Onze partner