Stuur op energie!

Referentie: Vitalis Woonzorg Groep

Coachingstraject medewerker op het gebied van prioriteitstelling, zichtbaar maken van eigen functie/afdeling binnen de organisatie en persoonlijke ontwikkeling.

`Ik ben door de coaching enthousiast geraakt en gebleven voor het familiemodel. Het gaf mij handvatten om wel of niet te reageren en wat de uitwerking van mijn reactie zou (kunnen) zijn. Ook bracht het mij inzicht in de rol die mijn ouders gespeeld hebben in mijn leven. Mijn moeder had de vaderrol en omgekeerd en dat zag ik terug in mijzelf. Het was een eye-opener die mij ook meer begrip voor hen heeft opgeleverd. Die familie draag ik voortaan met mij mee, dat weet ik zeker.

Het op schrift stellen van je weekplanning vooraf en het achteraf daarop met mildheid terugkijken bracht weer vreugde in mijn werk in plaats van stress. Sommige taken werden verplaatst en andere vervielen en daar voelde ik mij niet meer vervelend onder.'

Liesbeth


Onze partner