Beste Maurizio Vaccaro,

Energiek zijn is meer dan alleen uithoudingsvermogen hebben en je vitaal voelen!  Je hebt meerdere factoren die je energie geven in je werk (energiegevers) en je hebt factoren die je energie opslurpen (energielekken). Van belang is de balans tussen die verschillende factoren. De één is niet belangrijker dan de ander en daarom is het belangrijk om aan alle aspecten op tijd aandacht te besteden. Bekijk hieronder jouw scores per domein en jouw totaalscore.

Energiefactor

42

0

0

0

0

0

Totaalscore 42

Interpretatie scores

Score per categorie

40-50: laag risico: je bent goed bezig, ga bewust door op de goede weg!
20-40: gemiddeld risico: ontwikkel plan voor deelgebieden
< 20: hoog risico: acties voor verbetering zijn noodzakelijk

Totaalscore

240-300: laag risico: je bent goed bezig, ga bewust door op de goede weg!
120-240: gemiddeld risico: ontwikkel plan voor deelgebieden
< 120: hoog risico: acties voor verbetering zijn noodzakelijk

De scores van deze scan geven je een indruk van de sterke en minder sterke aspecten van jouw  energieniveau en geven je hiermee richting bij het bepalen van eventuele vervolgstappen.

Nadere uitleg categorieën
Hieronder vind je per categorie een omschrijving bij een maximale score. Komen jouw scores uit op een gemiddeld of hoog risico kijk dan eens na op welke aspecten je vooral laag scoort en hoe je daar toe kwam.

Werkplezier 
Een maximale score op deze categorie betekent dat je je goed en optimistisch voelt en een energieke en sprankelende uitstraling hebt. Je hebt plezier in je werk en in de dingen die je doet. Je bent energiek en kan je na inspanning je werk makkelijk loslaten. Je levenstijl kenmerkt zich door zonder veel moeite je eigen weg te gaan.

Samenwerking 
Een maximale score op deze categorie betekent dat je je gesteund voelt door je collega’s en leidinggevende. Je voelt je verbonden met anderen in jouw werkomgeving en je bent zorgzaam naar elkaar. De basis hierbij vormt het vertrouwen dat je hebt in anderen en anderen in jou. Door dit vertrouwen durf je, ook in lastige situaties, je mening te geven en kun je omgaan met kritiek.

Denk- en daadkracht
Een maximale score op deze categorie betekent dat je in je `zone van naaste ontwikkeling’ werkt: je bent goed toegerust qua kennis, competenties en vaardigheden om de uitdagingen die het werk je biedt aan te gaan. Op basis van doelen en visie bepaal je jouw prioriteiten en maak je keuzes. Je hebt voldoende invloed op de manier waarop je je werk doet en stelt waar nodig duidelijke grenzen. Daarbij weet je een goede balans te bewaren tussen jouw werk- en privéleven.

Zingeving/ Ontwikkeling
Een maximale score op deze categorie betekent dat je jezelf kent en weet wat je belangrijk vindt in het leven (waarden) en wat jou inspireert. Deze waarden zijn leidend in je werk en in je loopbaankeuzes. Je ziet het belang van jouw bijdrage en die van anderen aan de organisatie en (daarmee) aan de maatschappij. Je blijft leren en ontwikkelen. Je hebt een realistisch beeld van jouw omgeving en accepteert je eigen (on)mogelijkheden en die van anderen.

Omgeving
Een maximale score op deze categorie betekent dat je je gesteund voelt door je omgeving. Er is in iedere categorie een goede balans in wat jouw omgeving van je vraagt en wat jouw omgeving je biedt.

Regie
Een maximale score op deze categorie betekent dat je bewust je energie(reserves) inzet voor wat betreft de kwaliteit van jouw werk en leven. Je schat goed in hoeveel energie een bepaalde taak van je vraagt en gebruikt je energie op zo'n manier dat je deze taak afrondt zonder energie te verspillen. Je hebt inzicht in jouw energiegevers en energielekken en op welke wijze je jouw energiegevers kunt vergroten. Je handelt hiernaar op een realistische en praktische manier.

Hoe nu verder?
Vervolgstappen kunnen variëren van doorgaan op de goede weg, op zoek naar informatie en kijken wat je hierin zelf kunt doen. Bv. door in gesprek te gaan met je leidinggevende, meer tijd vrij te maken voor werkzaamheden die je energie geven of door het maken van een afspraak met deskundigen (opleidings of mobiliteitsadviseur of een coach).

Onze Energiewijzer helpt je verder!
Wil je meer gericht en concreet met bepaalde vragen aan de slag? Dan helpt onze Energiewijzer daarbij. Aan de hand van de Energiewijzer bespreken we de uitslagen van jouw scan en vertalen we dit naar jouw energiegevers en energielekken èn jouw persoonlijke hulpbronnen, zodat jij gericht jouw regie kunt versterken.