Stuur op energie!

Teamontwikkeling

In bijna iedere organisatie wordt gewerkt in teams. Toch blijven de mogelijkheden van teams vaak onbenut. Heeft uw team een ‘boost’ nodig om effectiever te presteren? Wij geloven in de kracht van de verscheidenheid van de teamleden en ondersteunen  u graag bij het versterken van uw teams.

Voorafgaand aan de workshop vullen alle deelnemers een teamassessment in.  Aan de hand van deze uitkomsten (met daarbij het bijbehorend samenwerkingsmodel)  en van het model van de innerlijke familie verkrijgt het team inzicht in hoe ze er als team voor staan, welke kwaliteiten er aanwezig zijn en welke verbeterpunten er zijn. Er wordt daarmee een gemeenschappelijke taal ontwikkeld waarmee onderlinge communicatie over samenwerking versterkt wordt.  Op interactieve wijze besteden wij aandacht aan:

Een workshop kan als losse sessie uitstekend op zichzelf staan en kan ook dienen als begin van verdere training op het gebied van teamontwikkeling.

Resultaat

Enkele reacties van deelnemers aan eerder sessies:

 

 

 

Onze partner