Stuur op energie!

Het Birkman Assessment

De Birkman-methode is een ontwikkelingsgericht zelf-assessment, ontwikkeld door dr.Roger Birkman van Birkman International in Houston. Deelnemers vullen een uitgebreide vragenlijst in. Birkman International verwerkt deze tot een persoonlijke rapportage die o.a. ingaat op:

Het Birkmanrapport
In de basisrapportage worden uw interesse, voorkeursgedrag en behoeften/stressgedrag beschreven. Al deze aspecten nuanceert Birkman in aparte rapportages, voor u persoonlijk en eventueel voor uw team. Deze rapportages geven informatie over de aanleiding voor disfunctioneel ofwel stressgedrag en vooral ook manieren om dit gedrag te voorkomen en beter te hanteren.

Een Birkmanrapportage is 'voor het leven' wanneer u de rapportage op volwassen leeftijd invult. U kunt voor uw een latere, nieuwe coachvraag terugvallen op uw oorspronkelijke rapportage. De totale rapportage bestaat uit ongeveer 35 bladzijden en is in het Nederlands, evenals de vragenlijst.

Er bestaat uitgebreide informatie over de statistische onderbouwing van de methode. Hier volstaat te zeggen dat de Birkmanmethode helemaal voldoet aan de eisen die aan een goede psychologische methode worden gesteld: gestandaardiseerd, objectief, betrouwbaar en valide. Verdere informatie hierover is op aanvraag beschikbaar. (www.birkman.nl)

Onze partner