Stuur op energie!

Energiescan

 

Inleiding
De functie van deze scan is om inzicht te krijgen in jouw energiefactoren in werk en biedt aanknopingspunten om jouw energieniveau te vergroten. Hieronder vind je het uitgangspunt van de scan: het model Energiefactoren. Wil je meer met het inzicht verkregen uit deze scan dan helpt onze Energiewijzer in combinatie met een coachgesprek je hierbij. 

Instructies
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Voor een goede verwerking van het instrument is het essentieel dat je bij iedere vraag een score invult (1,2,3,4 of 5)! Vul de vragen zo eerlijk en objectief mogelijk in. Neem de afgelopen 3 maanden als uitgangspunt bij het invullen. Als zelfstandige kun je daar waar gevraagd wordt naar collega's en leidinggevende, jouw zakelijke contacten in gedachten nemen. Denk over de vragen na, maar niet te lang, meestal is je eerste 'buikgevoel' het beste. Gebruik de schaal die hieronder staat om aan te geven in welke mate elke stelling op jou van toepassing is:

1 - nooit
2 - zelden
3 - soms
4 - meestal
5 - altijd

Het model dat ten grondslag ligt aan deze scan  hebben wij ontwikkeld op basis van een door de Amerikaanse auteur S. Covey gehanteerde indeling in basisbehoeftes (fysiek, sociaal, mentaal en spiritueel) en het model van de innerlijke familie van psychologe A. Klijn.

 

Onze partner