Stuur op energie!

Teamcoaching

Thema's: teamontwikkeling, communicatie, samenwerken, zelfsturing, omgaan met werkdruk en feedback

Goede samenwerking is de succesfactor van een team!

Als teamcoaches begeleiden wij teams in hun ontwikkeling naar meer energie en meer resultaat.

Energie en resultaat krijg je als je je verbonden voelt met je collega’s, duidelijk voor ogen hebt wat jullie kernopdracht is, jullie doelen behalen en werkplezier hebben! 

Onze aanpak is laagdrempelig en doelgericht: onze ervaring is dat je het meest leert van actuele en urgente situaties (kleine tot grote voorvallen uit de dagelijkse werkpraktijk). Wij laten jullie net even anders kijken naar jullie groepsdynamiek. Zo krijgen jullie weer een frisse blik op ieders kwaliteiten en de kracht van het team!  Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, waar dat nodig is leggen wij de vinger op de zere plek. Hierbij is het vaak deste belangrijker gezamelijk te kijken naar dat wat juist niet wordt gezegd, geuit en besproken! We helpen jullie ook door te pakken want verandering en verbetering is pas echt van waarde als het blijvend is!

 

 

 

Onze partner