Stuur op energie!

Referentie: Professionals

Supervisietraject voor professionals.

Hierbij draait het om reflectie op het eigen handelen en om nieuwe inzichten en tools aan je bestaande repertoire toe te voegen. Het model van de Innerlijke Familie is te zien als een interface: een ieder kan het model inzetten op zijn of haar eigen vakgebied. Aan de hand van situaties uit jouw werkpraktijk verkennen we jouw professionele werkwijze en vanuit dit inzicht werken we aan het versterken en uitbreiden van jouw professionele kwaliteiten.

Resultaat 

Evaluatie:

Wist in eerste instantie niet goed wat te verwachten van supervisie. De gesprekken verliepen echter heel spontaan en open. Het voelde voor mij veilig. Wat ik prettig vond, was het opgestelde plan.

Ik voel mij gestimuleerd om met hetgeen is besproken in de praktijk verder aan de slag te gaan, de kennismaking met de innerlijke familie is hierbij voor mij een belangrijk hulpmiddel. Ik heb inmiddels al diverse keren mogen ervaren hoe de innerlijke familie bij mij werkt. Dit wil ik zeker gaan toepassen tijdens mijn coachinggesprekken.

Conclusie is dat ik een hernieuwde kennismaking met mezelf heb gehad en dat ik daar heel blij mee ben. Door de bewustwording van mijn innerlijke familie weet ik weer dat ik mijn spontaniteit en humor meer op de voorgrond mag brengen.

De coach vond ik heel vriendelijk, rustig en open, een fijne gesprekspartner. Supervisie is mij goed bevallen en mijns inziens onontbeerlijk voor zowel je persoonlijke ontwikkeling als je professionele ontwikkeling. Dus waarschijnlijk bel ik volgend jaar weer voor enkele afspraken. 

Saskya de Keijzer coach in opleiding.

 


Onze partner