Stuur op energie!

Referentie: Hogeschool Rotterdam

Coachingstraject leidinggevende op gebied van taakinvulling en persoonlijke ontwikkeling.

`Gedurende een aantal maanden heb ik mij via het idee van de innerlijke familie geconcentreerd op het omgaan met anderen en het omgaan met nieuwe situaties. Het is heel verhelderend om te zien hoe de verschillende onderdelen van je reactie en daarmee ook van je eigen karakter (en dat van anderen) kunnen worden gedefinieerd als meisje, jongetje, vader en moeder. Iedere persoon van je innerlijke familie heeft zijn goed en zijn slechte kanten, logisch want je hebt zelf als persoon ook goede en slechte kanten. Door die goede en slechte kanten/eigenschappen/reacties toe te schrijven aan een bepaald deel van je innerlijke familie wordt het echter makkelijker om er vat op te krijgen en het aan te pakken. Aan de hand van door jou aangedragen concrete voorbeelden wordt geanalyseerd hoe je hebt gereageerd, hoe de ander reageerde en welke gevolgen deze interactie had. Vervolgens wordt er besproken wat je wilde, heb je dit gehaald of niet en wat/welke figuur/houding is daarin de bepalende factor geweest. Door meer inzicht te krijgen in je eigen innerlijke familie/karakter, krijg je ook inzicht in een anders innerlijke familie.'


Onze partner